تبلیغات
نماز - نماز و جغرافیا

نماز
 
نماز ستون دین است
نماز ، تنها مخصوص زمینیان نیست . زیرا قرآن کریم در ایات بسیاری سجده و تسبیح و قنوت فرشتگان در اوج اسمان ها ، حضرت یونس در عمق دریا ، حضرت نوح در روی اب ، حضرت ابراهیم در بیابان های بی اب و گیاه مکه و انبیای الهی در مناطق مختلف سخن به میان اورده است
از طرفی وجوب نماز در خانه ، مسجد ، مسافرت ، کشتی ، هواپیما ، فرودگاه و بنادر نشانه ان است که نماز با همه زمین ها و مناطق و جغرافیا گره خورده و اختصاص به مکان یا منطقه خاصی ندارد.

نوشته شده در تاریخ شنبه 5 اسفند 1391 توسط محرم علیخانی
تمامی حقوق مطالب برای نماز محفوظ می باشد